Bestemmingplan

In het bestemmingsplan van Bedrijventerrein Markermeer staan de ruimtelijke mogelijkheden voor het ontwikkelen op de beschikbare kavels aan het water. (Let op: de bebouwingsoppervlakten voor de kavels zijn groter dan aangegeven, omdat dit voor het hele terrein geldt dat voornamelijk onbebouwd is.)

Zie hiervoor:

Het bestemmingsplan van Bedrijventerrein Markermeer kan ook digitaal worden ingezien: www.ruimtelijkeplannen.nl

Beeldkwaliteitsplan

In het beeldkwaliteitsplan van Bedrijventerrein Markermeer staan de eisen met betrekking tot de vereiste beeldkwaliteit, welke de welstand zal hanteren bij het toetsen van de omgevingsvergunning. Tekst of plan aanpassen, gaarne in overleg met dhr. Koorn van Architectenbureau Koorn.

Zie hiervoor:

Vogelvlucht Bedrijventerrein Markermeer
Vogelvlucht Bedrijventerrein Markermeer

Een totaalpakket voor de realisatie van uw nieuwe droombedrijfsruimte

Bent u op zoek naar een stuk grond aan het water op Bedrijventerrein Markermeer en naar een aannemer om uw gedroomde bedrijfspand te realiseren? Dan kunt u tevens bij Ooms Bouw & Ontwikkeling terecht voor een totaalpakket. Hierbij hanteren wij altijd onze 4W filosofie die staat voor ‘wensen, willen, weten, waarmaken’ zodat u de juiste afwegingen kunt maken voor uw toekomstige bedrijfslocatie aan het water.

Wanneer u een totaalpakket wenst, kunt u contact met ons opnemen, klik hier.